paulownia

Founder & gardener

team-1
+

OBAVEŠTAVA  POSLOVNE PRIJATELJE I SVE DOSADAŠNJE KUPCE I SVE BUDUĆE KUPCE SADNICA BRZORASTĆEG DRVETA PAULOWNIE BELLISSIE, DA JE ISTA UPISANA U REGISTAR ZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA ZA SRBIJU I EVROPSKU UNIJU DO 2047 GODINE. NOSILAC PRAVA JE OVLAŠĆENI ZASTUPNIK FIRMA ’’A&S UNION’’D.O.O. […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

Nova strategija razvoja šumarstva u Srbiji, naročito u Vojvodini  sa brzorastućim drvetom pod nazivom PAULOWNIA  BELLISSIA  HYBRID Realna zabrinutost ! Opšte stanje šuma je nezadovoljavajuće, a sadašnje stanje državnih šuma karakteriše: nedovoljan proizvodni fond, nepovoljna starosna struktura i asortiman, nezadovoljavajuća nega, […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

AS UNION i Udruženje CES će vas obaveštavati o daljim planovima i novim akcijama vezanim za stručno i savremeno gajenje Paulownia Bellissia na našim prostorima. Danas dajemo važno obaveštenje za negu zasada u ekstramnim agroekološkim uslovima. OBAVEŠTENJE PAULOWNIA BELLISSIA – […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

FIRMA ’’A&S UNION’’ D.O.O. ZAVOD  ZA  NOVE  TEHNOLOGIJE  SUBOTICA , OBAVEŠTAVA  POSLOVNE PRIJATELJE I SVE DOSADAŠNJE KUPCE I SVE BUDUĆE KUPCE SADNICA BRZORASTUĆEG DRVETA PAULOWNIA BELLISSIA, DA JE ISTA UPISANA U REGISTAR  ZAŠTIĆENIH  BILJNIH  VRSTA  ZA SRBIJU I EVROPSKU  UNIJU  DO […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

Pretpostavljamo da ste pre početka zime demontirali pumpu, filter,manometre i dozator te ih spremili na sigurno mesto da nisu pod uticajem niskih temperatura. Pre ponovnog montiranja na staro mesto  potrebno je uraditi sledeće: –              Proveriti uložak ventila dali je ispravan […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

Na pojednim mestima gde postoje zasadi Paulownie bellissia i Goji beri ove zime javili su se visoki nivoi vode uzrokovani podzemnim vodama i poplavama. Ovako visoki nivo vode mogu ozbiljno da oštete zasade i čak da ih unište. Ovih dana voda […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

Krečenje stabala Tokom zime (01-02 mesec) mogu se dogoditi velike temperaturne oscilacije, tj kad temperatura iz minusa u toku nekoliko dana pređe u plus i sa južne i jugozapadne strane stabala koja su jače izložena zagrijavanju od strane sunca, sokovi iz korena […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

OBAVEŠTAVAMO NAŠE PRIJATELJE, POSLOVNE PARTNERE I POTENCIJALNE SARADNIKE DA JE U POSLEDNJE VREME NA FACEBOOK STRANICAMA DOŠLO DO ZLOUPOTREBE NAŠIH FOTOGRAFIJA I NAŠE TEHNOLOGIJE VEZANE ZA PAULOWNIA BELLISSIA. POJEDINI AMATERI KORISTEĆI NAŠE FOTOGRAFIJE I NAŠU TEHNOLOGIJU  ( PAULOWNIJA Z3 HIBRID […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

OBAVEŠTENJE  IX-2015-  PAULOVNIA   SADNJA  PAULOVNIA 2013. Godine  i  PAULOVNIA  2014. Godine NAVODNJAVANJE:        Svi vlasnici plantaža Paulownie koji su sadnju uradili  2012., 2013. i 2014. Godine da sa polovinom septembra prekinu sa zalivanjem i prihranom biljka. Razlog tome je […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

BOLJE IKAD NEGO NIKAD ! 26.avgusta 2015. Godine Politika je objavila tekst pod nazivom ’’kineske šume za spas Vojvodine’’, autor Miloš Galečić. Preduzeće ’’AS UNION’’ iz Subotice, Zavod za nove tehnologije u poljoprivredi i šumarstvu u saradnji sa šumarskim fakultetom […]