ZAŠTITA BILJAKA

Protiv poljskih i šumskih životinja- po potrebi mlade biljke – žičana ograda, mreža oko stabla, električni pastir.

Štetnici lista i stabla- krajem leta i jesen – tretirati insekticidom folijarno.

(npr. Nurelle D)

Bolesti- retko se javljaju na teškim terenima, zbijenim i sa visokom podzemnom vodom, radi sprečavanja gljivičnih bolesti iz zemljišta 1-2 puta godišnje dodati kroz sistem biofungicid RM AGRO PLUS ili fungicid Galofungin.

Ukoliko dođe do oštećenja na stablu ili granama koja su nastala tokom vegetacije ili u periodu mirovanja, potrebno je oštećena mesta što pre premazati sa kalemarskim voskom koji ima ulogu da spreči ulazak zaraze i gubitak tečnosti iz stabla.

Izmrzavanje stabala i pucanje kore – krečenje stabala.

Tokom zime (decembar – februara) često se javljaju velika kolebanja teperature (sa -100C temperatura poraste na +100C), sokovi u biljkama počinju da cirkulišu najviše sa južne i jugozapadne strane stabla gde je najtoplije.

Kad noću temperatura padne dolazi do izmrzavanja tih delova koji uzrokuju pucanje kore i na tim delovima se naseljavaju štetne gljive i bakterije koje su uzročnici sušenja stabala.

Preventivno delovanje protiv ovakvih pojava podrazumeva krečenja stabala (biljke koje su čepovane) tokom novembra sa sledećom smesom:

30-50 lit. vode + 5 kg kreča + 500 gr kuhinjske soli + 250 gr sumpora + 150 gr bakra

Smeša se dobro meša nekoliko dana i sa njom se kreče stabla svakog novembra.

Smesa osim što sprečava zagrejavanje stabala ( bela boja odbija sunčevu energiju) deluje kao dezinfekciono sredstvo protiv bolesti i štetnika.

Potrebna vam je pomoć u izboru sadnica i održavanju? Javite nam se: