TEHNOLOGIJA OBRADE ZEMLJIŠTA

Paulownia Bellissia ne trpi plavna zemljišta i mesta gde preko godine leži voda. Nivo podzemne vode treba da bude minimum 1,5- 2 metra ispod površine zemlje. Sade se na nadmorskoj visini  do 700 metara.  

Predlažemo da uradite analizu zemljišta pre bilo kakvih radova na parcelama, kako bismo odredili đubrenje sa organskim i mineralnim đubrivima.

Zemljište mora biti uzorano u jesen ili zimu na dubinu 30 cm.Mogućnost podrivanja ili rigolovanja treba iskoristiti.

Ukoliko je zemljište lošijeg kvaliteta pre oranja potrebno je rasturiti zgorelo stajsko đubrivo i po potrebi određenu formulaciju NPK.

U proleće kad uslovi to dozvole zemljište poravnati i usitniti (tanjirača, setvospremač ili freza) i obeležiti redove kako bi se znalo gde će se postaviti folija i trake za navodnjavanje.

 

Ukoliko je predhodna kultura bila livada ili utrina, vrši se oranje u štrafte tj. ore se 1,8 m širine na mestima gde će biti razvučena folija.

Taj prostor se setvospremačem ili rotofrezom pripremi za razvlačenje folije.

Međuprostor između dva reda ostaje neuzoran i taj se održava kosilicom ili malčerom.

MAŠINSKO POSTAVLJANJE FOLIJE

Je najjednostavniji način rada i primenjujemo tamo gde su ravne parcele odnosno gde traktor može da postavi foliju i traku za navodnjavanje kap po kap.

Folija služi da spreči rast korova oko mlade biljke, da smanji isparavanje vlage oko biljke oko 60-80 mm godišnje te da podstakne mikrobiološku aktivnost.

Folija je trogodišnja 60 mikrona debljine sa UV stabilizatorom širine 1 metar.

Trake za navodnjavanje su takođe trogodišnje (John Deere), 200 mikrona sa kapaljkama na 20-30 cm.

Ukoliko se sadi na višegodišnju livadu ili detelinu moguće je obraditi samo trake širine 1,4-1,5m i na njih saditi biljke

RUČNO POSTAVLJANJE FOLIJE

Sprovodi se tamo gde nije moguće mašinski postaviti foliju i traku.

Označe se redovi i pojedinačna meste za sadnju. Kopamo pojedinačno rupe cca 30×30 ili 50 x 50 cm, zatim dodajemo stajnjak koji pomešamo sa zemljom.

 Postavimo foliju dimenzija 1×1 m koja se zatim zagrne da je vetar ne podiže i ostavi se blago udubljenje da se voda sliva prema sadnici.

Folija se proseče na sredini da može biljka da se posadi.

 

Potrebna vam je pomoć u izboru sadnica i održavanju? Javite nam se: