paulownia

Founder & gardener

team-1
+

OBAVEŠTAVA  POSLOVNE PRIJATELJE I SVE DOSADAŠNJE KUPCE I SVE BUDUĆE KUPCE SADNICA BRZORASTĆEG DRVETA PAULOWNIE BELLISSIE, DA JE ISTA UPISANA U REGISTAR ZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA ZA SRBIJU I EVROPSKU UNIJU DO 2047 GODINE. NOSILAC PRAVA JE OVLAŠĆENI ZASTUPNIK FIRMA ’’A&S UNION’’D.O.O. […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

Nova strategija razvoja šumarstva u Srbiji, naročito u Vojvodini  sa brzorastućim drvetom pod nazivom PAULOWNIA  BELLISSIA  HYBRID Realna zabrinutost ! Opšte stanje šuma je nezadovoljavajuće, a sadašnje stanje državnih šuma karakteriše: nedovoljan proizvodni fond, nepovoljna starosna struktura i asortiman, nezadovoljavajuća nega, […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

AS UNION i Udruženje CES će vas obaveštavati o daljim planovima i novim akcijama vezanim za stručno i savremeno gajenje Paulownia Bellissia na našim prostorima. Danas dajemo važno obaveštenje za negu zasada u ekstramnim agroekološkim uslovima. OBAVEŠTENJE PAULOWNIA BELLISSIA – […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

FIRMA ’’A&S UNION’’ D.O.O. ZAVOD  ZA  NOVE  TEHNOLOGIJE  SUBOTICA , OBAVEŠTAVA  POSLOVNE PRIJATELJE I SVE DOSADAŠNJE KUPCE I SVE BUDUĆE KUPCE SADNICA BRZORASTUĆEG DRVETA PAULOWNIA BELLISSIA, DA JE ISTA UPISANA U REGISTAR  ZAŠTIĆENIH  BILJNIH  VRSTA  ZA SRBIJU I EVROPSKU  UNIJU  DO […]

paulownia

Founder & gardener

team-1
+

OBAVEŠTAVAMO NAŠE PRIJATELJE, POSLOVNE PARTNERE I POTENCIJALNE SARADNIKE DA JE U POSLEDNJE VREME NA FACEBOOK STRANICAMA DOŠLO DO ZLOUPOTREBE NAŠIH FOTOGRAFIJA I NAŠE TEHNOLOGIJE VEZANE ZA PAULOWNIA BELLISSIA. POJEDINI AMATERI KORISTEĆI NAŠE FOTOGRAFIJE I NAŠU TEHNOLOGIJU  ( PAULOWNIJA Z3 HIBRID […]